Фінансова звітність за 2019 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Форма№5 - Примітки до річної фінансової звітності 

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік

Звіт про управління за 2019 рік