Необхідні документи

Для участі в прорамі необхідно подати наступний перелік документів:

 1. Одержувачі для отримання державної підтримки подають копії документів отриманих від забудовника обраного об’єкта фінансування (новозбудованого об’єкта):
 • Лист Забудовника (замовник, забудовник, управитель, продавець) Об’єкта будівництва про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки (затвердженої форми), з доданими до нього завіреними копіями документів, що підтверджують відповідність Забудовника критеріям, визначеним п. 8 Порядку.
 1. Одержувачі для отримання державної підтримки у розмірі 30 відсотків вартості будівництва (придбання) житлакрім документів визначених в п. 1 цього Переліку, також подають:
 • заяву про надання державної підтримки (за примірною формою, визначеною Держмолодьжитлом);
 • паспортні дані (копії паспортів дорослих членів сім’ї (якщо паспорт у формі книжечки (зразка 1993 року) – сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, зареєстроване місце проживання, відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності));
 • довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї, що видана органом реєстрації  відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України», у випадку відсутності відомостей про зареєстроване місце проживання у документах, що посвідчують особу (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської області);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
 • Інформацію/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім'ї (у паперовій формі, отриману не раніше, ніж за 1 календарний день до подання заяви про надання державної підтримки);
 • довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на квартирному обліку);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності, а саме: довідку про грошові доходи (за  формою, визначеною у додатку 1 до цього Переліку, – у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 до цього Переліку, – у разі подання заяви сім’єю); документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців,  довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо);
 • відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів;
 • письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на яких нараховується державна підтримка щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);
 • копію свідоцтва про шлюб (у разі укладання шлюбу);
 • копію свідоцтва про народження або інші документи, що підтверджують родинні стосунки;
 • у разі звернення уповноваженої особи, нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій;
 • у разі розбіжностей між відомостями, що надаються громадянами, та Інформацією/Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, – письмові пояснення щодо таких розбіжностей.
 1. Одержувачі – внутрішньо переміщені особи для отримання державної підтримки у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) житла крім документів визначених в п. 1 та п. 2 цього Переліку також подають:
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім'ї громадянина, за примірною формою, визначеною у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2017 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (у разі, якщо дата видачі довідки перевищує один місяць до дати подання документів для отримання державної підтримки, в подальшому надається інформація про стан дії такої довідки, отримана в установленому законодавством порядку);
 • акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції).
 1. Одержувачі, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:
 • копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • витяг з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів України від 20.10.2020 року №208, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2020 р. за № 1265/35548 (Внесення інформації до Реєстру та надання відомостей з нього здійснюються відповідальними за його ведення особами, призначеними Держателем Реєстру (Держателем Реєстру є Міністерство у справах ветеранів України). Надання відомостей з Реєстру на письмові запити осіб про себе, а також уповноважених органів державної влади для виконання покладених на них завдань здійснюється Держателем Реєстру з урахуванням вимог Законів України "Про захист персональних даних" та "Про боротьбу з тероризмом".).
 1. Одержувачі, на яких поширюється дія пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:
 • копію посвідчення інваліда війни з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід", виданого органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • інформацію органу соціального захисту про надання статусу інваліда війни відповідно до Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685.
 1. Громадяни, на яких поширюється дія абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:
 • копію посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", виданого органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • інформацію структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740.

Важливо!!!

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадяни у присутності представника відповідного регіонального управління/іпотечного центру Держмолодьжитла  роблять  відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується їх підписом.

Додаток 1 до Переліку документів та відомостей, які подаються одержувачем для отримання державної підтримки

Додаток 2 до Переліку документів та відомостей, які додаються до заяви про надання державної підтримки

ЗАЯВА про надання державної підтримки для одинокого громадянина

ЗАЯВА про надання державної підтримки для сім’ї