Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для отримання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла

Перелік документів, які додаються до заяви про надання кредиту для сім’ї з однієї особи (одинокий  громадянин)

 • копія документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • довідка про реєстрацію місця проживання[1], видана органом реєстрації відповідно до  Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (подається у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків[2];
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;
 • довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб)/довідка (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, а також інші документи, що підтверджують доходи кандидата); 
 • попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла); 
 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, складений у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • копія посвідчення учасника бойових дій та інформація про включення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та, у разі відсутності у посвідченні посилання на норму законодавства, відповідно до якої установлено статус – копію документа про безпосередню участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

У разі звернення уповноваженої заявником особи також надається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. 

 

Перелік документів, які додаються до заяви про надання кредиту для сім’ї з двох та більше осіб

 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї;
 • довідка про реєстрацію місця проживання[1], видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (подається у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків[2];
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла (інформація подається щодо кожного члена сім’ї кандидата);
 • довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей)/довідка (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім’ї кандидата, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї кандидата);
 • письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту (у довільній формі);
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані;
 • попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла);
 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, складений у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів її сім’ї;
 • копія посвідчення учасника бойових дій та інформація про включення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та, у разі відсутності у посвідченні посилання на норму законодавства, відповідно до якої установлено статус – копію документа про безпосередню участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

У разі звернення уповноваженої заявником особи також надається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.[1] крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей

[2] не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті